Υπηρεσίες

Η VIANOX προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον τομέα των Logistics και των Διαμεταφορών, με έμφαση στην ταχύτητα, στην ακρίβεια, στην ενημέρωση και στην αξιοπιστία.

Με ένα εδραιωμένο δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα έμπειρα στελέχη μας δίνουν λύσεις στις ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας των πελατών μας σε Οδικές, Θαλάσσιες, Αεροπορικές μεταφορές καθώς & σε Υπηρεσίες Logistics.
Στην Ευρώπη, η εξυπηρέτηση του οδικού μας δικτύου γίνεται με μόνιμους συνεργάτες που έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια και έχουμε υιοθετήσει ένα πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης για να εξασφαλίζουμε αξιοπιστία, ποιότητα και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

«Αυτό το ξέρω και μπορώ να το κάνω» Αχιλλέας Ηλ. Σβώλος

Προσηλωμένοι στην ικανοποίηση του πελάτη μας, μια οικογενειακή παράδοση μισού και πλέον αιώνα, σε συνδυασμό με σύγχρονη τεχνολογία και το επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών – ανταποκριτών μας, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και μετατρέπουμε κάθε θέμα της εφοδιαστικής σας αλυσίδας σε λύση με προστιθέμενη αξία.