Αεροπορικές Μεταφορές

Η συνεργασία μας με ένα διεθνές δίκτυο μεγάλων και αξιόπιστων συνεργατών – ανταποκριτών, εξασφαλίζει την παρουσία μας σε περισσότερες από 100 χώρες.

Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να παρέχουμε ευέλικτες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικές τιμές στην μεταφορά εμπορευμάτων από την πόρτα του αποστολέα έως την πόρτα του παραλήπτη.

Πραγματοποιούμε εισαγωγές/εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη, αναλαμβάνουμε την διαχείριση ευπαθών ή επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Υπηρεσίες Εκτελωνισμού

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση εκτελωνισμών, με την χρήση ιδίων τελωνειακών αποθηκευτικών χώρων, τραπεζικών εγγυήσεων και εξειδικευμένου προσωπικού, παρέχοντας υπηρεσίες όπως  T1, διατυπώσεις εισαγωγής, διατυπώσεις εξαγωγής, εκταμίευση και προσωρινή εναπόθεση.

 

Συνοπτικά οι υπηρεσίες μας

  • Εισαγωγές – Εξαγωγές από/προς όλο τον κόσμο

  • Διαχείριση ευπαθών εμπορευμάτων

  • Διαχείριση επικίνδυνων εμπορευμάτων

  • Συνδυασμένες μεταφορές

  • Τριγωνικές φορτώσεις

  • Παραδόσεις πόρτα – πόρτα

  • Τελωνειακές διατυπώσεις / Εκτελωνισμοί

  • Ανα-συσκευασία, ετικετοποίηση, κ.λπ

  • Ασφάλιση φορτίου κατά παντός κινδύνου