Αεροπορικές Μεταφορές

Η συνεργασία μας με ένα διεθνές δίκτυο μεγάλων και αξιόπιστων συνεργατών – ανταποκριτών, εξασφαλίζει την παρουσία μας σε περισσότερες από 100 χώρες. Έτσι, μπορούμε να παρέχουμε ευέλικτες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικές τιμές στην μεταφορά εμπορευμάτων από την πόρτα του αποστολέα έως την πόρτα του παραλήπτη, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω υπηρεσίες των αεροπορικών μας μεταφορών.

Υπηρεσίες:

  • Εισαγωγές – Εξαγωγές από/προς όλο τον κόσμο

  • Διαχείριση ευπαθών εμπορευμάτων

  • Διαχείριση επικίνδυνων εμπορευμάτων

  • Συνδυασμένες μεταφορές

  • Τριγωνικές φορτώσεις

  • Παραδόσεις πόρτα – πόρτα

  • Τελωνειακές διατυπώσεις / Εκτελωνισμοί

  • Ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, κ.λπ.

  • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου