Θαλάσσιες Μεταφορές

Η VIANOX με τους αξιόπιστους συνεργάτες-πράκτορές, σε όλον τον κόσμο, προσφέρει θαλάσσιες μεταφορές (πλήρη ή μερικά φορτία) με ταχύτητα και ασφάλεια.

Πραγματοποιούμε εισαγωγές/εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη, αναλαμβάνουμε την διαχείριση ευπαθών ή επικίνδυνων εμπορευμάτων και παρέχουμε γρήγορες, εύκολες  και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε συνεργασία με όλες τις αξιόπιστες ναυτιλιακές εταιρείες.

Υπηρεσίες Εκτελωνισμού

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση εκτελωνισμών, με την χρήση ιδίων τελωνειακών αποθηκευτικών χώρων, τραπεζικών εγγυήσεων και εξειδικευμένου προσωπικού, παρέχοντας υπηρεσίες όπως  T1, διατυπώσεις εισαγωγής, διατυπώσεις εξαγωγής, εκταμίευση και προσωρινή εναπόθεση.

Οι FCL / LCL θαλάσσιες Υπηρεσίες μας:

 • Εισαγωγές – Εξαγωγές από/προς όλο τον κόσμο

 • Πλήρη φορτία εμπορευματοκιβωτίων (FCL)

 • Τμηματικές φορτώσεις (LCL)

 • Διαχείριση φορτίων ελεγχόμενης θερμοκρασίας

 • Διαχείριση επικίνδυνων φορτίων RO/RO

 • Συνδυασμένες μεταφορές

 • Τριγωνικές φορτώσεις

 • Παραδόσεις πόρτα – πόρτα

 • Τελωνειακές εκκαθαρίσεις / Εκτελωνισμοί

 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου

 • Διαχείριση φορτίων εκτός συμβατικών διαστάσεων

 • Συνεργασία με όλες τις αξιόπιστες ναυτιλιακές εταιρείες