Θαλάσσιες Μεταφορές

Με τους αξιόπιστους συνεργάτες μας παγκοσμίως, μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με ταχύτητα και ασφάλεια.

Οι FCL / LCL θαλάσσιες Υπηρεσίες μας:

 • Εισαγωγές – Εξαγωγές από/προς όλο τον κόσμο

 • Πλήρη φορτία εμπορευματοκιβωτίων (FCL)

 • Τμηματικές φορτώσεις (LCL)

 • Διαχείριση φορτίων ελεγχόμενης θερμοκρασίας

 • Διαχείριση επικίνδυνων φορτίων

 • RO/RO

 • Συνδυασμένες μεταφορές

 • Τριγωνικές φορτώσεις

 • Παραδόσεις πόρτα – πόρτα

 • Τελωνειακές διατυπώσεις / Εκτελωνισμοί

 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου

 • Διαχείριση φορτίων εκτός συμβατικών διαστάσεων

 • Συνεργασία με όλες τις αξιόπιστες ναυτιλιακές εταιρείες