Με μεγάλη χαρά, η εταιρεία μας από τις αρχές της χρονιάς είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος – ΣΥΝΔΔΕ&L.
Ο ΣΥΝΔΔΕ&L είναι τακτικό μέλος της FIATA (International Federation of Freight Forwarders Association), του διεθνούς συλλογικού οργάνου των Διαμεταφορέων, την οποία και εκπροσωπεί νόμιμα στη χώρα μας δίνοντας το δικαίωμα έκδοσης των εντύπων της μόνο στις εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου. Ο ΣΥΝΔΔΕ&L είναι επίσης, για πολλά χρόνια ενεργό μέλος και σε διάφορες ελληνικές οργανώσεις παραγωγικών τάξεων και επαγγελματικούς φορείς όπως ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ, (μέλος των οποίων είναι και η εταιρεία μας σε όλα σχεδόν τα χρόνια δραστηριοποίησής της).
Κύριο μέλημα του ΣΥΝΔΔΕ&L είναι η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας, που εμπλέκονται στη Μεταφορά αντιμετωπίζοντας έτσι όλα τα προβλήματα εν τη γένεσή τους.
Ως μέλος θα επιδιώξουμε από κοινού την περαιτέρω εκπαίδευση των στελεχών μας, την ενεργή μας παρουσία και συνεργασία με λοιπούς φορείς που εμπλέκονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Σε συνδυασμό και με την συχνή επικοινωνία με μέλη του Συνδέσμου θα επιδιώξουμε την ενίσχυση του κλάδου. Τέλος, μας δίνετε η δυνατότητα για παρακολούθηση και συμμετοχή σε ενέργειες σχετικά με την λειτουργία των Διαμεταφορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Logistics.