Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Ανεξάρτητα από τις ανάγκες που έχει η δική σας επιχείρηση και η εφοδιαστική της αλυσίδα, το έμπειρο προσωπικό μας θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε την στρατηγική και τα σχέδιά σας, από τα μικρά ζητήματα που σας αφορούν μέχρι και τον πλήρη ανασχεδιασμό της διαδικασίας – λειτουργίας στην μεταφορά και διαχείριση των εμπορευμάτων σας.

Οι υπηρεσίες μας προστιθέμενης αξίας υποστηρίζουν κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας την διαχείριση και τιμολόγηση των προϊόντων σας, τηρώντας τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και γενικότερα παρέχοντας όλες τις υποστηρικτικές εργασίες (back-office).

Παράλληλα, αφουγκραζόμενοι τις απαιτήσεις και τις τάσεις της αγοράς, συνεχίζουμε απρόσκοπτα να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας, δίνοντας βεβαίως προτεραιότητα στην ευθύνη μας για οικολογικό ( πράσινο ) αποτύπωμα.

Υπηρεσίες Εκτελωνισμού

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση εκτελωνισμών, με την χρήση ιδίων τελωνειακών αποθηκευτικών χώρων, τραπεζικών εγγυήσεων και εξειδικευμένου προσωπικού, παρέχοντας υπηρεσίες όπως  T1, διατυπώσεις εισαγωγής, διατυπώσεις εξαγωγής, εκταμίευση και προσωρινή εναπόθεση.

Συνοπτικά:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

  • Ανα-συσκευασία, συναρμολόγηση, επισκευή

  • Τιμολόγηση για λογαριασμό πελατών μας

  • Διαχείριση παραγγελιών

  • Ποιοτικός έλεγχος

  • Λειτουργίες back office

  • Τελωνειακή διαχείριση, φορολογική αποθήκη  & φορολογική αντιπροσώπευση

  • Cross Docking / μικρής διάρκειας αποθήκευση

  • Διανομή σε όλη την Ευρώπη σε συνδυασμό με Logistics υπηρεσίες