Συνδυασμένες Μεταφορές

Έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε όλες τις επιλογές στην μεταφορά των εμπορευμάτων σας και να καλύψουμε όσο το δυνατόν όλες τις ανάγκες της εφοδιαστικής σας αλυσίδας.

Η συνεχής προσωπική επαφή με ένα από τα στελέχη μας και ταυτόχρονα η χρήση κορυφαίας τεχνολογίας, εγγυούνται την αξιόπιστη και ευκολότερη μεταφορά των φορτίων σας.

Με τις λύσεις συνδυασμένης μεταφοράς, οι πελάτες μας επιτυγχάνουν την αποτελεσματικότητα και την μείωση των τιμών τους και περισσότερες επιλογές αποστολών, κυρίως με:

  • Συνδυασμό όλων των μέσων (χερσαίων, αεροπορικών, θαλάσσιων)
  • Διαχείριση του χώρου – όγκου
  • Συνδυασμό των σιδηροδρομικών γραμμών και του στόλου των φορτηγών μας
  • Εμπιστοσύνη στους ειδικούς και στα έμπειρα στελέχη μας και στους επιλεγμένους συνεργάτες μας.