Συνδυασμένες Μεταφορές

Η έγκαιρη παράδοση είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή μας – και για τη δική σας. Για να ικανοποιούμε με συνέπεια τις απαιτήσεις σας για έγκαιρη μεταφορά, εντοπίζουμε τους καλύτερους τρόπους μεταφοράς, ενοποιούμε τις αποστολές, διαχειριζόμαστε τους μεταφορείς και βελτιστοποιούμε τις αεροπορικές, θαλάσσιες και επίγειες διαδρομές.

Η συνεχής προσωπική επαφή με τους ανθρώπους μας και ταυτόχρονα η χρήση κορυφαίας τεχνολογίας, εγγυούνται την αξιόπιστη και ευκολότερη μεταφορά των φορτίων σας.

Με τις λύσεις μεταφοράς που προτείνουμε, οι πελάτες μας επιτυγχάνουν αποτελεσματικότητα, έχουν χαμηλότερη τιμή και περισσότερες επιλογές για τη μετακίνηση των αποστολών, κυρίως με συνδυασμό όλων των μέσων (χερσαίων, αεροπορικών, θαλάσσιων),  συνδυασμό των σιδηροδρομικών γραμμών και του στόλου των φορτηγών μας, αποτελεσματική διαχείριση του χώρου – όγκου και αποτελεσματική διαχείριση από το έμπειρο προσωπικό μας  σε συνεργασία με τους αξιόπιστους συνεργάτες μας.

Ειδικά Φορτία

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μεταφορά ειδικών φορτίων (όπως ADR, IMDG & IMO) και την διαχείριση των απαιτούμενων εγγράφων σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς αλλά και σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία.

Οι πελάτες μας εξασφαλίζουν τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της μεταφοράς των εμπορευμάτων τους και την σωστή ενημέρωση στο σύνολο της διαδικασίας.