Ειδικά Φορτία

Με τα έμπειρα στελέχη μας στην διαχείριση των εγγράφων και στους τελωνειακούς κανονισμούς μπορείτε να είσαστε σίγουροι πως τα ειδικής διαχείρισης φορτία σας (όπως ADR, IMDG & IMO) θα έχουν την καλύτερη ..φροντίδα σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία.

Οι πελάτες μας εξασφαλίζουν τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της μεταφοράς των εμπορευμάτων τους και την σωστή ενημέρωση στο σύνολο της διαδικασίας.
Η εμπειρία μας, η τήρηση των διαδικασιών και η συνεχής εκπαίδευσή μας, εγγυόνται την διαχείριση των ειδικών φορτίων σας με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.